Desperak, I. (2022). Recenzja: Maria Dębińska, Transpłciowość w Polsce. Wytwarzanie kategorii, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020, ss. 277. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 198–202. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.12