Gajek, K. (2022). Praca nad odczuciami. Matki w obliczu trudnych doświadczeń szkolnych ich dzieci. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 166–182. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.10