Sasin, M. (2022). Stosunek człowieka do doznań słuchowych a świadomość własnego ciała i cielesności. Perspektywa ekologii akustycznej. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 58–72. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.05