Rzepkowska, A. (2022). Cielesny wymiar badań nad autyzmem. Rzecz o dzienniku terenowym. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 43–57. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.04