Kasten, A. (2022). Antyfeministyczne kultury wiedzy na przykładzie badań o samodzielnym rodzicielstwie w Polsce. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 14–28. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.02