Gajek, K., & Desperak, I. (2022). Wychowanie–tożsamość–ciało–płeć. Wprowadzenie w problematykę. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 8–13. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.01