Walczak, A., Budajczak, M., & Jocz, A. (2021). O (nie)ustającej potrzebie duchowości w życiu i wychowaniu człowieka. Uwagi wstępne. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 12(1), 8–13. https://doi.org/10.18778/2450-4491.12.01