(1)
Kalisz, Łukasz. Między godnością a Zniewoleniem. Naukowa Refleksja Na Temat Dziecka W Perspektywie Historycznej W Jubileuszu Czterdziestolecia białostockiej szkoły Historii Wychowania. Nowis 2020, 11, 283-290.