(1)
Kabacińska-Łuczak, K. Kulturotwórcza Rola szkoły Wiejskiej Na przykładzie działalności Szkoły Powszechnej W Łopiennie W Latach 1918–1939 (wybrane Problemy). Nowis 2020, 11, 178-201.