(1)
Bednarz-Grzybek, R. Aktywne Formy Wypoczynku W czasopiśmie „Nasze Zdroje” (1910–1914). Nowis 2020, 11, 66-81.