(1)
Sztobryn-Bochomulska, J. Spotkanie W dziecięcej Literaturze dotyczącej śmierci – Odnajdywanie związków Z Inkontrologią Andrzeja Nowickiego Na przykładzie Relacji Z Najstarszym Pokoleniem. Nowis 2020, 10, 40-50.