(1)
Kamińska-Jatczak, I. Helena Radlińska W Latach 1939–1945 – Historia Zrekonstruowana Ze Wspomnień. Nowis 2019, 8, 179-210.