(1)
Mazur, H. Żłobek – współpraca Ze środowiskiem społecznym Na Rzecz Wspierania Dziecka I Rodziny. Przykład łódzkich żłobków. Nowis 2017, 5, 176-184.