(1)
Wysłowska, O. Cele Rozwojowe I Wychowawcze W Edukacji I Opiece wczesnodziecięcej – Perspektywa Warszawskich opiekunów. Nowis 2017, 5, 101-115.