(1)
Maj, A. Dialog Dzieci I Nauczycieli W żłobkach Reggio Emilia. Nowis 2017, 5, 48-64.