(1)
Telka, L. Wychowawca małego Dziecka – „intelektualne życie profesjonalne”. Nowis 2017, 5, 11-29.