(1)
Marynowicz-Hetka, E. Wymiar społeczny działania W Polu Praktyki: Casus Praca Socjalna. Nowis 2016, 3, 47-61.