(1)
Kamińska-Jatczak, I.; Sosnowska, J. Helena Radlińska I Jej Pokolenie Historyczne – przykład współdziałania Interdyscyplinarnego W Zespole Badawczym Afiliowanym W Łódzkim Towarzystwie Naukowym W Latach 2019–2022. Nowis 2022, 15, 342-350.