(1)
Desperak, I. Recenzja: Maria Dębińska, Transpłciowość W Polsce. Wytwarzanie Kategorii, Wydawnictwo Instytutu Archeologii I Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020, Ss. 277. Nowis 2022, 14, 198-202.