(1)
Gajek, K.; Desperak, I. Wychowanie–tożsamość–ciało–płeć. Wprowadzenie W Problematykę. Nowis 2022, 14, 8-13.