(1)
Barbier, J.-M.; Marynowicz-Hetka, E. „Myśląc transformacje” – Wprowadzenie W Problematykę. Nowis 2021, 13, 15-19.