(1)
Walczak, A.; Budajczak, M.; Jocz, A. O (nie)ustającej Potrzebie duchowości W życiu I Wychowaniu człowieka. Uwagi wstępne. Nowis 2021, 12, 8-13.