[1]
Kalisz, Łukasz 2020. Między godnością a zniewoleniem. Naukowa refleksja na temat dziecka w perspektywie historycznej w jubileuszu czterdziestolecia białostockiej szkoły historii wychowania. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne. 11, 2 (paź. 2020), 283–290. DOI:https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.21.