[1]
Kabacińska-Łuczak, K. 2020. Kulturotwórcza rola szkoły wiejskiej na przykładzie działalności Szkoły Powszechnej w Łopiennie w latach 1918–1939 (wybrane problemy). Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne. 11, 2 (paź. 2020), 178–201. DOI:https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.14.