[1]
Kamińska-Jatczak, I. 2019. „Myśląc o transformacjach”: sympozjum naukowe (Łódź, 23.05.2019). Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne. 8, 1 (wrz. 2019), 312–323. DOI:https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.23.