[1]
Salminen, J. 2017. System edukacji i opieki wczesnodziecięcej w Finlandii. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne. 5, 2 (grudz. 2017), 135–154. DOI:https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.09.