[1]
Kamińska-Jatczak, I. i Sosnowska, J. 2022. Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne – przykład współdziałania interdyscyplinarnego w zespole badawczym afiliowanym w Łódzkim Towarzystwie Naukowym w latach 2019–2022. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne. 15, 2 (wrz. 2022), 342–350. DOI:https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.19.