Kubus, A., B. Łuć, M. Minkowska, M. Wawrzyniak, i A. Wychowaniec. „Legenda Ślepego Maksa Jako Podstawa Opracowania Nowego Produktu Turystycznego Łodzi”. Warsztaty Z Geografii Turyzmu, t. 8, nr 1, grudzień 2017, s. 63-70, doi:10.18778/2544-7440.01.07.