[1]
A. Kubus, B. Łuć, M. Minkowska, M. Wawrzyniak, i A. Wychowaniec, „Legenda Ślepego Maksa jako podstawa opracowania nowego produktu turystycznego Łodzi”, WGT, t. 8, nr 1, s. 63–70, grudz. 2017.