Kubus, Artur, Bartłomiej Łuć, Monika Minkowska, Monika Wawrzyniak, i Aleksandra Wychowaniec. 2017. „Legenda Ślepego Maksa Jako Podstawa Opracowania Nowego Produktu Turystycznego Łodzi”. Warsztaty Z Geografii Turyzmu 8 (1):63-70. https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.07.