Miazek, P. (2017). Turystyka jako aspekt działalności Tatrzańskiego Parku Narodowego. Warsztaty Z Geografii Turyzmu, 8(1), 81–92. https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.09