Kubus, A., Łuć, B., Minkowska, M., Wawrzyniak, M., & Wychowaniec, A. (2017). Legenda Ślepego Maksa jako podstawa opracowania nowego produktu turystycznego Łodzi. Warsztaty Z Geografii Turyzmu, 8(1), 63–70. https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.07