(1)
Myroshnichenko, L.; Tucki, A. Aktualny Stan Rozwoju Hosteli Na Terenie Lublina. WGT 2017, 8, 93-100.