Misiewicz, Katarzyna. „Substytucja Jako narzędzie tłumacza Poezji. Pietro Marchesani I Poezja Wisławy Szymborskiej”. Translatorica & Translata 1 (listopad 16, 2018): 29–38. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/tt/article/view/3788.