Misiewicz, K. „Substytucja Jako narzędzie tłumacza Poezji. Pietro Marchesani I Poezja Wisławy Szymborskiej”. Translatorica & Translata, t. 1, listopad 2018, s. 29-38, doi:10.18778/2544-9796.01.03.