Wardęga, J. (2018) „Możliwy wpływ doktryny na Biblię na przykładzie Eucharystii”, Translatorica & Translata, 1, s. 71–80. doi: 10.18778/2544-9796.01.07.