Szymczak, K. (2018) „Świat mitologii słowiańskiej w ujęciu baśniowym. Strategie przekładu nazwy Bjesomar na podstawie utworu Ivany Brlić-Mažuranić”, Translatorica & Translata, 1, s. 39–48. doi: 10.18778/2544-9796.01.04.