Misiewicz, K. (2018) „Substytucja jako narzędzie tłumacza poezji. Pietro Marchesani i poezja Wisławy Szymborskiej”, Translatorica & Translata, 1, s. 29–38. doi: 10.18778/2544-9796.01.03.