Misiewicz, Katarzyna. 2018. „Substytucja Jako narzędzie tłumacza Poezji. Pietro Marchesani I Poezja Wisławy Szymborskiej”. Translatorica & Translata 1 (listopad):29-38. https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.03.