MISIEWICZ, K. Substytucja jako narzędzie tłumacza poezji. Pietro Marchesani i poezja Wisławy Szymborskiej. Translatorica & Translata, [S. l.], v. 1, p. 29–38, 2018. DOI: 10.18778/2544-9796.01.03. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tt/article/view/3788. Acesso em: 22 maj. 2022.