Szymczak, K. (2018). Świat mitologii słowiańskiej w ujęciu baśniowym. Strategie przekładu nazwy Bjesomar na podstawie utworu Ivany Brlić-Mažuranić. Translatorica & Translata, 1, 39–48. https://doi.org/10.18778/2544-9796.01.04