Filipow, E. (2021). Tłumaczenie popularnonaukowe na temat ideałów kobiecości w epoce wiktoriańskiej – przegląd wybranych technik wraz z uzasadnieniem przydatności przekładu. Translatorica & Translata, 2, 69–84. https://doi.org/10.18778/2544-9796.02.05