1.
Stasiak A. Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych. Tour [Internet]. 2019 Jun. 30 [cited 2024 Feb. 22];29(1):77-89. Available from: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5639