1.
Kaczmarek S. Demolowanie i rewitalizacja w przestrzeni turystycznej Hawany. Tour [Internet]. 2018 Dec. 30 [cited 2023 Jun. 3];28(2):7-15. Available from: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/4990