Krakowiak, B., J. Latosińska, M. Makowska-Iskierka, B. . Włodarczyk, and J. Wojciechowska. “Dr Robert Wiluś (1962–2020)”. Turyzm/Tourism, vol. 31, no. 1, Apr. 2021, pp. 7-10, doi:10.18778/0867-5856.31.1.12.