Stasiak, A. “Escape Roomy W Polsce: Ujęcie Popytowe Z Wykorzystaniem Badań Netnograficznych”. Turyzm/Tourism, vol. 29, no. 1, June 2019, pp. 77-89, doi:10.18778/0867-5856.29.1.08.