Wojciechowska, Jolanta. “U. Birek, 1991, ‘Turystyka W Gminie Uście Gorlickie W Opinii Miejscowej ludności’, „Zeszyty Naukowe UJ” , Prace Geograficzne, Z. 84, S. 99-115”. Turyzm/Tourism, vol. 3, no. 2, Dec. 1993, pp. 101-2, doi:10.18778/0867-5856.3.2.16.