[1]
J. Wojciechowska, “U. Birek, 1991, ‘Turystyka w gminie Uście Gorlickie w opinii miejscowej ludności’, „Zeszyty Naukowe UJ” , Prace Geograficzne, z. 84, s. 99-115”, Tour, vol. 3, no. 2, pp. 101–102, Dec. 1993.