[1]
S. Liszewski, “Tourist Space”, Tour, vol. 5, no. 2, pp. 87–103, Dec. 1995.