Krakowiak, B., Latosińska, J., Makowska-Iskierka, M., Włodarczyk, B. . and Wojciechowska, J. (2021) “Dr Robert Wiluś (1962–2020)”, Turyzm/Tourism, 31(1), pp. 7-10. doi: 10.18778/0867-5856.31.1.12.